KVANTTIHYPNOOSI JA ENERGIAHOITO


Kvanttihypnoosi on kokemuksellinen syvärentoutus itsetuntemuksen lisäämiseen, jossa asiakas kulkee ohjattuna mielikuvasta toiseen unenkaltaisessa olotilassa, ollen kuitenkin aivan hereillä ja tietoinen tapahtumista ja keskustelusta.

Ohjatussa syvärentoutuksessa hoidettavan korkeampi tietoisuus saa mahdollisuuden tuoda näkyviin asioita, jotka vaikuttavat elämään niitä tiedostamatta. Hoito auttaa ymmärtämään itseään paremmin, omia tunteita, tapaa reagoida ja syy-seurauksia.

Kun näkee ja kokee itsensä selkeämmin, palat loksahtelevat paikoilleen. Omakuva alkaa kirkastua ja henkiset aistit herätä.

Hoito perustuu hoidettavan haluun ja motivaatioon tulla tietoiseksi hiljaisesta viisaudestaan. Matka itseen ilman pelkoa ja egoa on ihmeellinen kokemus, joka herkistää.

Olet lukko, mutta sinulla on myös avaimet. Lukko avautuu, kun on sen aika, sillä elämä on jatkuvaa avautumista, antautumista ja irti päästämistä. Ihmisen sisäisellä viisaudella on vastaukset kaikkiin olemisen haasteisiin. Koen, että kvanttihypnoosi tarjoaa keinon saavuttaa tila, jossa tunnistaa oman sisäisen voimansa ja näkee oman erityisyytensä . Asiat yksinkertaistuvat, kun saa kosketuksen suureen kokonaisuuteen.

Millainen on paras versio sinusta? Varaa aika ja tule kokemaan kvanttihypnoosi. Uteliaisuus riittää syyksi. Hoidon kesto n. 2-2,5 tuntia. Saat sessiosta äänitteen sähköpostitse.

Varaa aika tästä

Kvanttihypnoosi nojaa ihmisen sisäiseen viisauteen, sellaiseen universaaliin älyyn, josta voi käyttää myös nimeä intuitio, korkeampi tietoisuus, lähde tai rakkaus. Se on erottamaton osa meitä jokaista ja meillä on luontainen yhteys tähän viisauteen. Kvanttihypnoosia ohjaa aina hoidettavan oma korkeampi minä, toisin sanoen viisaus, joka näkee kokonaiskuvan. Tuolloin hoidettava saa aina sen mitä hän juuri tuolla hetkellä eniten tarvitsee, ei välttämättä sitä mitä hän haluaa.

Meissä jokaisessa on valtavat voimavarat ja energeettinen yhteys kaikkialle, vaikka sitä ei aina tunnista. Käyttämällä henkisiä aistejamme, on mahdollisuus mm. saada tietoa kaikkialla olevasta informaatiokentästä. Tämä usein vaatii mielen hiljentämistä ja kääntymistä sisäänpäin esim. meditoimalla. Kvanttihypnoosissa pysähtyminen itsen äärelle tapahtuu ohjatusti ja tavoitteellisesti.

Kvanttihypnoosin avulla voidaan purkaa solumuistissa olevia traumoja, uskomuksia ja ehdollistumia, joita ihmisen on usein vaikea nähdä itsessään ja jotka aiheuttavat haasteita arjessa. Hoidon aikana voi kokea vahvoja energiavirtauksia kehotuntemuksina ja emootioita, sekä nähdä tai aistia mm. värejä, ääniä, kuvia, hajuja ja makuja. Kvanttihypnoosi on eheyttävää energiahoitoa, jonka aikana hoidettava kokee sisäisen maailmansa tai saamansa informaation kaikilla henkisillä aisteilla. Kokemukset ovat yksilöllisiä, mutta aina ymmärrystä avartavia.

Teen hoitoja työhuoneella Kirkkonummella Luomassa etupäässä ti ja ke. Torstaisin otan vastaan Kivenlahdessa. Hoitoon sisältyy aina alkukeskustelu ja saat istunnosta äänitteen, jonka voit kuunnella myöhemmin rauhassa.

Myös ryhmät ovat tervetulleita, kysy niistä lisää!

Kohtaamiset ovat aina luottamuksellisia.


Energiahoito/ Kvanttihoito on kohtaaminen puhtaan tietoisuuden, sisäisen hiljaisuuden tilassa, jossa välittyy korkeavärähteistä energiaa. Hoito on kokonaisvaltainen ja kokemuksellinen energiahoito, jossa usein annamme selkeän intention ja huomioita jollekin tietylle epätasapainolle tai haasteelle asiakkaan elämässä.

Tavoitteena on vapauttaa erilaisia tukoksia energiajärjestelmästä ja tukea kehon oman paranemisjärjestelmän aktivoitumista. Hoidot ovat lempeitä, tasapainottavia ja rentouttavat tehokkaasti. Hoito tapahtuu hiljaisuudessa (toki saa myös puhua) asiakkaan levätessä hoitopöydällä. Kirjoitan lyhyen tarina tai kertomuksen asioista ja aiheista, joita minulle nousee hoidon yhteydessä.

Hoidon kesto n. 45min.


Olisi ihana kuulla sinusta ❤️

Varaa aika tästä