KVANTTIHYPNOOSI

Kvanttihypnoosi on lempeää ja vahvistavaa energiahoitoa, joka hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Se on kokemuksellinen syvärentoutus itsetuntemuksen lisäämiseen.

Ohjatussa syvärentoutuksessa hoidettavan oma sisäinen viisaus, korkeampi tietoisuus, saa mahdollisuuden nostaa näkyviin asioita, joista nykyhetken haasteet ja tuntemukset kertovat. Alat ymmärtää itseäsi paremmin; tunteita, tapahtumia ja tapaasi reagoida. Omakuva alkaa kirkastua ja henkiset aistit herätä. Näet ja koet itsesi selkeämmin, palat loksahtelevat paikoilleen.

Hoito perustuu hoidettavan omaan haluun ja motivaatioon tulla tietoiseksi hiljaisesta viisaudestaan. Matka itseen rakkaudessa on ihmeellistä, se on kokemus, joka herkistää.

Ihmisen sisäisellä viisaudella on vastaukset kaikkiin olemisen haasteisiin: Olet lukko, mutta sinulla on myös avaimet. Lukko aukenee, kun olet valmis. Elämä on jatkuvaa avautumista, antautumista ja kasvua.
On suuri askel ottaa vastuun itsestään, tunteistaan, sanoistaan ja kasvusta. Koen, että kvanttihypnoosin avulla ihminen voi nähdä suuren kokonaisuuden selkeämmin, jolloin sopivien valintojen ja muutoksen tekeminen elämässä helpottuu.

Millainen on paras versio sinusta? Varaa aika ja tule kokemaan kvanttihypnoosi. Uteliaisuus riittää syyksi.

Kvanttihypnoosi nojaa ihmisen sisäiseen viisauteen, sellaiseen universaaliin älyyn, josta voi käyttää myös nimeä intuitio, korkeampi tietoisuus, lähde tai rakkaus. Se on erottamaton osa meitä jokaista ja meillä on luontainen yhteys tähän viisauteen. Kvanttihypnoosia ohjaa aina hoidettavan oma korkeampi minä, toisin sanoen viisaus, joka näkee kokonaiskuvan. Tuolloin hoidettava saa aina sen mitä hän juuri tuolla hetkellä eniten tarvitsee, ei välttämättä sitä mitä hän haluaa.

Meissä jokaisessa on valtavat voimavarat ja energeettinen yhteys kaikkialle, vaikka sitä ei aina tunnista. Käyttämällä henkisiä aistejamme, on mahdollisuus mm. saada tietoa kaikkialla olevasta informaatiokentästä. Tämä usein vaatii mielen hiljentämistä ja kääntymistä sisäänpäin esim. meditoimalla. Kvanttihypnoosissa pysähtyminen itsen äärelle tapahtuu ohjatusti ja tavoitteellisesti.

Kvanttihypnoosin avulla voidaan purkaa solumuistissa olevia traumoja, uskomuksia ja ehdollistumia, joita ihmisen on usein vaikea nähdä itsessään ja jotka aiheuttavat haasteita arjessa. Hoidon aikana voi kokea vahvoja energiavirtauksia kehotuntemuksina ja emootioita, sekä nähdä tai aistia mm. värejä, ääniä, kuvia, hajuja ja makuja. Kvanttihypnoosi on eheyttävää energiahoitoa, jonka aikana hoidettava kokee sisäisen maailmansa tai saamansa informaation kaikilla henkisillä aisteilla. Kokemukset ovat yksilöllisiä, mutta aina ymmärrystä avartavia.

Teen kvanttihypnoosi-hoitoja työhuoneella Kirkkonummella Luomassa etupäässä ti-to. Hoitoon sisältyy alkukeskustelu, hoito ja äänite hoidosta. Myös ryhmät ovat tervetulleita, kysy niistä lisää!

Kohtaamiset ovat aina luottamuksellisia.
Olisi ihana kuulla sinusta ❤️ info@selinastase.fi