KVANTTIHYPNOOSI

Kvanttihypnoosi on syvärentoutukseen perustuva hoitomuoto itsetuntemuksen lisäämiseen. Kvanttihypnoosi on lempeää ja vahvistavaa energiahoitoa, joka hoitaa ihmistä kokonaisuutena.

Hoidossa hoidettavan oma sisäinen viisaus, intuitio, saa mahdollisuuden nostaa tietoisuuteen asioita, joista nykyhetken haasteet ja tuntemukset kertovat. Alat ymmärtää itseäsi; tunteita, tapahtumia ja tapaasi reagoida. Omakuva alkaa kirkastua ja henkiset aistit herätä.

Onnistunut hoito perustuu luottamukseen, ja hoidettavan haluun ja motivaatioon tulla tietoiseksi omasta hiljaisesta viisaudestaan. Matka itseen rakkaudessa on ihmeellistä.

Vasta nyt olen sisäistänyt, kuinka ihan oikeasti meidän sisäisellä viisaudella on selitykset ja vastaukset ihmisenä olemisen haasteisiin. Elämä on jatkuvaa kasvua ja oppimista.
Sinä olet lukko, mutta sinulla on myös tuohon lukkoon avain.
Ihminen voin itse avata itsensä ja ottaa vastuun itsestään, tunteistaan, sanoistaan ja kasvusta.
Koen, että kvanttihypnoosin avulla ihminen voi löytää ja tulla tietoiseksi haasteiden syistä, jolloin oikeiden valintojen ja muutoksen tekeminen helpottuu.

Nyt sen näen ja tiedostan, ja pystyn tukemaan myös sinua omalla polullasi kohti parasta versiota itsestäsi. Varaa aika ja tule kokemaan kvanttihypnoosi. Uteliaisuus riittää syyksi.

Kvanttihypnoosi nojaa ihmisen sisäiseen viisauteen, sellaiseen universaaliin älyyn, josta voi käyttää myös nimeä intuitio, korkeampi tietoisuus, lähde tai rakkaus. Se on erottamaton osa meitä jokaista ja meillä on luontainen yhteys tähän viisauteen. Kvanttihypnoosia ohjaa aina hoidettavan oma korkeampi minä, toisin sanoen viisaus, joka näkee kokonaiskuvan. Tuolloin hoidettava saa aina sen mitä hän juuri tuolla hetkellä eniten tarvitsee, ei välttämättä sitä mitä hän haluaa.

Meissä jokaisessa on valtavat voimavarat ja energeettinen yhteys kaikkialle, vaikka sitä ei aina tunnista. Käyttämällä henkisiä aistejamme, meillä on mahdollisuus mm. saada tietoa kaikkialla olevasta informaatiokentästä. Tämä usein vaatii mielen hiljentämistä ja kääntymistä sisäänpäin esim. meditoimalla. Kvanttihypnoosissa pysähtyminen itsen äärelle tapahtuu ohjatusti.

Kvanttihypnoosin avulla voidaan purkaa solumuistissa olevia traumoja, uskomuksia ja ehdollistumia, joita ihmisen on usein vaikea nähdä itsessään ja jotka aiheuttavat haasteita arjessa. Hoidon aikana voi kokea vahvoja energiavirtauksia kehotuntemuksina ja emootioita, sekä nähdä tai aistia mm. värejä, ääniä, kuvia, hajuja ja makuja. Kvanttihypnoosi on eheyttävää energiahoitoa, jonka aikana hoidettava kokee sisäisen maailmansa tai saamansa informaation kaikilla henkisillä aisteilla. Kokemukset ovat yksilöllisiä, mutta aina ymmärrystä avartavia.

Laita viestiä: info@selinastase.fi